Mạc Văn Thập • 20/05/2017

Hiện công ty có chi nhánh nào ở Hải Dương không!mình muốn mua lẻ,khoảng 50m2.